Nowy silnik MAN E3262 E302

Na tegorocznych targach Energy Decentral w Hanowerze – MAN Engines zaprezentował swój nowy silnik E3262 E302 zasilany gazem ziemnym do zastosowań kogeneracyjnych. Dzięki temu, że silnik jest jednostką stechimoetryczną (lambda = 1) redukcję tlenków azotu i tlenku węgla uzyskano tylko poprzez zastosowanie katalizatora trójdrożnego. „Unikanie korzystania z systemu SCR zaowocowało bardzo wydajnym i przede wszystkim oszczędnym układem oczyszczania spalin, który umożliwia spełnienie nawet bardzo surowych lokalnych wymagań emisji spalin” –  mówi Hubert Gossner, szef Silniki MAN.

Innymi słowy, silnik MAN w połączeniu z odpowiednim układem oczyszczania gazów spalinowych jest skutecznym rozwiązaniem na spełnienie wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań dotyczących emisji spalin na całym świecie. Ponadto MAN E3262 E302 osiąga wartość tlenku węgla <100 mg / Nm3, która leży poniżej limitów obecnie dyskutowanych jako poprawki do norm jakości powietrza( „TA Luft”).

Ten dwunastocylindrowy silnik osiąga moc 275 kWmech przy 1500 obrotach na minutę (50 Hz), czym przewyższa swojego poprzednika (silnik E2842 E312), o dziesięć procent. Inżynierom MAN udało się poprawić wydajność poprzez zwiększenie średnicy cylindra do 132 mm, dzięki czemu pojemność skokowa wzrosła do 25,8 L.  Optymalizacja spalania oraz zastosowanie czterozaworowych głowic cylindrów, przyczyniły się do zwiększenia ogólnej sprawności jednostki do 93,6%.

Zwiększona wydajność i sprawność jednostki to nie jedyne jej zalety. Nowy silnik MAN posiada również dodatkowe atuty: E3262 E302 wyposażony jest standardowo w  rejestrator danych  wraz  kompletem podstawowych  czujników oraz okablowaniem. Rejestrator danych umożliwia monitoring  głównych parametrów silnika, takich jak: temperatura spalin, ciśnienia oleju / temperatury mieszanki i płynu chłodzącego oraz ciśnienie doładowania. Dane te mogą być za pośrednictwem linii CAN przekazywane do urządzeń zewnętrznych.