Spotkanie dystrybutorów JCB Power Systems 2016

W dniu 30.11.2016 w głównej siedzibie JCB w Rocecter, odbyło się spotkanie dystrybutorów JCB Power Systems. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie sprzedaży silników JCB na poszczególnych rynkach oraz  przedstawienie planów rozwoju produktów i strategii sprzedaży w nadchodzących latach.

Szczególnie szeroko zostały omówione plany w zakresie wprowadzenia do produkcji silników zgodnych z normą Stage V, która zacznie obowiązywać w roku 2019.
Przedstawiciele Multimotors aktywnie uczestniczyli w spotkaniu,  przedstawiając swoje uwagi, komentarze oraz propozycje dotyczące omawianych zagadnień.